Mössebergskyrkan EFS Falköping

Mössebergskyrkan EFS Falköping

Om Mössebergskyrkan

Om EFS Falköping

Vi i Mössebergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför vår tro enligt den apostoliska trosbekännelsen.

Återöppning

Söndag den 12 november kl 10 återöppnades Mössebergskyrkan med en återöppningsmässa. Mässan inleddes utanför portarna med att kyrkoherde Jonas Hagström överlämnade kyrknyckeln till församlingspräst Per-Erik Aronsson. Därefter välkomnades församlingen in i kyrksalen som fylldes till sista plats. Bland de medverkade var Biskop Åke Bonnier, Regional Missionsledare Mikael Landgren, Kyrkherde Jonas Hagström och församlingens präst Per-Erik Aronsson. Under Gudstjänsten fick de församlade lyssna till Herrens ord, kören, söndagsskolans nyskrivna sång m.m. Efteråt bjöds det på tårta och kaffe i församlingsvåningen. 

Foto: Emanuel Ström

Styrelse

EFS är en demokratisk rörelse där varje medlem får uttrycka sin vilja på föreningsmöte och har rösträtt vid årsmöte. Mössebergskyrkan tillhör EFS VÄSTSVERIGE.

Ordförande: Yngve Lundin
Vice ordförande:
Klara Lindlöf
Kassör: Gunnar Berg
Sekreterare:
Elisabeth Henriksson
Vice sekreterare:
Andrzej Matl
Ledamot: Elisabet Granath, Anna-Karin Ahlgren

 

Om EFS

Läs mer om EFS:
www.efs.nu
www.efsvast.se
www.oasrorelsen.se

Vision för Mössebergskyrkan

Vi vill att varje människa ska bli döpt, få en personlig tro på Jesus Kristus och leva med församlingen så att Guds rike utbreds.

Ge en gåva

Mössebergskyrkan bedrivs på ideel basis. Vi är därför beroende av gåvor för att betala ut lön till vår präst, bedriva verksamhet och hantera utgifter för fastigheten.

Du kan ge en engångsgåva eller ge gåvor regelbundet. Vår viktigaste inkomst är alla de små och stora gåvor vi får från enskilda personer. Stort tack för din gåva!

 

Bankgiro: 5049-3576
Swish: 123 553 11 08

Följ oss

Du kan följa vad som händer i Mössebergskyrkan på Facebook